Katalízis Munkabizottság

Munkabizottsági ülés:       2022. december 13. 10:00

Helyszín:                          ELKH TTK – 1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 2.

Kedves Kolléga!

A Katalízis Munkabizottság soron következő ülését 2022. december 13-án, 10 órai kezdettel tartja Budapesten, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Program:

9:30   – 10:00           Résztvevők érkezése

10:00 – 10:10             Pap József Sándor és Sápi András: köszöntő

10:10 – 10:40           Rosenbergerné Mihályi Magdolna, Novodárszki Gyula, Solt Hanna, Deka Dhanapati, Someus Edward, Lónyi Ferenc, Valyon József

ELKH – TTK, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Megújuló Energia Kutatócsoport

Lignin katalitikus átalakítása értéknövelt vegyületekké: A gvajakol hidrokonverziója alumínium-oxid hordozós Ni katalizátorokon

10:40 – 11:10           Zsirkáné Fónagy Orsolya, Szabóné Bárdos Erzsébet

Pannon Egyetem

Heterogén fotokatalízis: a hatékonyság növelésétől a fotoindukált részecskék meghatározásáig

11:10 – 11:40           Papp Ádám

SzTE, Kémiai Intézet, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Promotált vas alapú katalizátorok fejlesztése és aktivitásuk vizsgálata cseppfolyós üzemanyagokat (C5+) előállító szén-dioxid hidrogénezési reakcióban

11:40 – 12:10           Endrődi Balázs

SzTE, Kémiai Intézet, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

Elektrokémiai szén-dioxid és szén-monoxid redukció a katalizátor mikrokörnyezetének finomhangolásától a rendszerfejlesztésig

12:10 – 13:10           Ebéd- és kávészünet

13:10 – 13:40           Nagyné Horváth Anita

ELKH – EK, Energia- és Környezetbiztonsági Intézet, Felületkémiai és Katalízis Laboratórium

Az indium promotor különleges hatásának részletei Ni katalizátorokon – cél a metán száraz reformálása

13:40 – 14:10           Lente Gábor

PTE, Kémiai Intézet, Általános és Fizikai Kémiai Tanszék

Nanorészecskék képződésének kinetikai leírása

14:10 – 14:30           Év végi összegzés, egyéb ügyek, zárszó.

Üdvözlettel,

Pap József Sándor és Sápi András,

a Katalízis Munkabizottság elnöke és titkára